Inkomensbeheer of budgetbeheer

Heeft u moeite om uw huishoudboekje op orde te houden, dan kan inkomens(budget)beheer ook wel iets voor u zijn.

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die door een persoonlijke gebeurtenis het overzicht in hun financiën kwijt zijn geraakt. Dat kan door ziekte zijn, maar ook door verslaving, overlijden of echtscheiding.  Er is in dat geval hulp nodig op weer orde op zaken te stellen.

Onze inkomensbeheerder gaat dat voor u regelen en betaalt voor u de vaste lasten. Hij zal uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen en een budgetplan opstellen, waarmee u inzicht krijgt in uw financiën en uiteindelijk ook weer een gezond huishoudboekje.

Heeft u schulden en weet u niet meer hoe u deze kunt betalen, dan is een intensieve begeleiding noodzakelijk. De financieel maatschappelijk werker zal een plan van aanpak opstellen en beoordelen of er een oplossing is. Zijn de schulden op te lossen, dan zal de inkomensbeheerder u ondersteunen om deze doelen te behalen.

Ook als de schulden te hoog zijn, kunt u op onze hulp en begeleiding rekenen. In de meeste gevallen zal de bewindvoerder deze taken gaan behartigen en u begeleiden naar professionele schuldhulp instanties (vaak uw gemeente). In de tussentijd gaat de bewindvoerder uw financiën beheren en stabiliteit brengen in uw financiële situatie. Dit brengt voor u rust. Deze rust heeft u nodig om uzelf op persoonlijk vlak weer terug te vinden en daarin zelf ook stabiliteit te brengen. Het hebben, krijgen of behouden van werk is daarin erg belangrijk.

Herkent u zich in één van deze situaties? Neem dan eens contact met ons op. De oplossing ligt vaak zo voor de hand.